Strona główna | Aktualności | Cele Towarzystwa | Program pracy | Kontakt
Menu główne
Strona główna
Aktualności
Pliki do pobrania
Galeria zdjęć
Publikacje
Publikacje i prezentacje
Publikacje młodzieży
Strony informacyjne
Formy współpracy
Konkursy
Statut
Przyjazne strony
KUL
Program pracy

Zarys programu pracy Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i WsiCelem Towarzystwa jest projektowanie, wdrażanie, wartościowanie i upowszechnianie innowacji szkolnych w aspekcie podstawowych celów gimnazjum i aksjologii środowiska lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem wartości wsi.Podstawy pracy edukacyjnej stanowią dwie strategie:

I. Integracja treści programowych z problematyka środowiska lokalnego, eksponując jego wartości.


II. Wzbogacanie procesu edukacyjnego szkoły współpraca z szeroko rozumianym środowiskiem ponadlokalnym.Priorytetowe zadania w aspekcie głównych celów edukacyjnych gimnazjum:

1. Wprowadzenie uczniów w świat wiedzy naukowej.


· prowadzenie przez uczniów działalności naukowo-badawczej w zakresie przyrody;


· wprowadzanie wielopoziomowego nauczania;


· prowadzenie zajęć dydaktycznych przy współpracy z liceami ogólnokształcącymi, wyższymi uczelniami;


· organizowanie obozów naukowych;


· organizowanie sesji popularnonaukowych;


· organizowanie festiwali nauki.


2. Rozwijanie zainteresowań.


· wprowadzanie metody projektów;


· praca według indywidualnych programów kształcenia;


· tworzenie klubów promocji talentów;


· organizowanie kół zainteresowań;


· organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów.


3. Wprowadzanie uczniów w świat kultury i sztuki.


· organizowanie klas autorskich np. folklorystycznych, kulturoznawczych;


· organizowanie różnorodnych form artystycznych: teatr szkolny, chór, zespoły muzyczne, itp.;


· różnorodne formy współpracy z ludźmi kultury i sztuki oraz instytucjami, w których pracują;


· organizowanie szkolnych festiwali kultury i sztuki;


· powoływanie Szkolnych Stowarzyszeń i Klubów Młodych Twórców.


4. Kształtowanie umiejętności społecznych.


· organizowanie klas autorskich o profilu służby społecznej;


· wprowadzanie metody projektów;


· tworzenie klubów i stowarzyszeń młodzieżowych, których celem jest działalność prospołeczna;


· wprowadzenie indywidualnych i klasowych programów służby społecznej.

© TGP 2013 :: Created by Michał Okoń