Strona główna | Aktualności | Cele Towarzystwa | Program pracy | Kontakt
Menu główne
Strona główna
Aktualności
Pliki do pobrania
Galeria zdjęć
Publikacje
Publikacje i prezentacje
Publikacje młodzieży
Strony informacyjne
Formy współpracy
Konkursy
Statut
Przyjazne strony
KUL
Formy współpracy

Każde Gimnazjum dołącza do siebie "trójkąt szkół: gimnazjum wielkomiejskie, liceum wielkomiejskie, uczelnia wyższa, celem współpracy na rzecz stwarzania szans edukacyjnych dziecka wiejskiego i z małego miasta.
Formy współpracyGimnazjum TGP- gimnazjum wielkomiejskie

Współpraca młodzieży


:: Prezentowanie dorobku artystycznego uczniów,


:: Organizowanie wewnętrznych konkursów wiedzy,


:: Utworzenie klas zaprzyjaźnionych,


:: Organizowanie szkół letnich i zimowych (gimnazjum TGP w gimnazjum wielkomiejskim i odwrotnie),


:: Tworzenie grup zainteresowań celem wymiany doświadczeń,


:: Organizowanie sesji popularnonaukowych.


:: Współpraca nauczycieli- organizowanie form wewnętrznego doskonalenia nauczycieliGimnazjum TGP - liceum wielkomiejskie

Współpraca młodzieży


:: Tworzenie grup uczniowskich, które indywidualnym tokiem nauczania podejmują naukę w liceum będąc uczniami gimnazjum TGP, bądź pod kierunkiem nauczycieli LO będą realizować indywidualny program kształcenia,


:: Wspólne organizowanie sesji popularnonaukowych dla młodzieży,


:: Organizowanie w LO grup wsparcia dla młodzieży uzdolnionej z gimnazjum TGP- wspólne spotkania, utrzymywanie korespondencji,


:: Organizowanie zajęć lekcyjnych typu laboratoryjnego przez LO dla młodzieży gimnazjalnej.


:: Współpraca nauczycieli- wspólne spotkania pod kątem standardów edukacyjnych LOGimnazjum TGP - Uczelnia Wyższa

Indywidualna opieka przez pracowników nauki nad uczniami uzdolnionymi
Utworzenie w Wyższych uczelniach Korespondencyjnego Klubu Promocji Talentów, prowadzonego przez studentów (każdy student ma pod opieką 2-3 uczniów, w drodze korespondencyjnej utrzymuje kontakt wysyłając pytania, zadania, oceniając sposób ich rozwiązania, co drugi miesiąc studenci przygotowują spotkania naukowe dla młodzieży na interesujące tematy),


Organizowanie przez gimnazjum TGP i wyższą uczelnię wspólnych obozów naukowych dla młodzieży, sesji popularnonaukowych itp.

© TGP 2013 :: Created by Michał Okoń